413
0

YKS 12. Sınıf 2. Dönem Konuları Neler?

YKS 12. Sınıf 2. Dönem Konuları Neler?

YKS 12. Sınıf 2. Dönem Konuları Neler?
Yazar: Funda Cihangir

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 11:18

Güncellenme: 19 Şubat 2024 16:54

YKS 12. sınıf 2. dönem müfredat konuları, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrasında merak konusu oldu. Bakan Özer açıklamasında, deprem nedeniyle bu yıl YKS sınavlarında 12. sınıf 2. dönem konularının olmayacağını bildirdi. Peki, YKS 12. sınıf 2. dönem konuları neler, sınavda çıkmayacak mı? Sizler için derledik.

 


2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

5. ÜNİTE: Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
6. ÜNİTE: İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI

7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

 

2. DÖNEM FİZİK KONULARI

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları


 

2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji

 

2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre

 


2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri
4. Ünite: Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

 

2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI

4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye
7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

 

2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

4. Ünite: Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam
5. Ünite: Tiyatro
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
6. Ünite: Deneme
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
7. Ünite: Söylev (Nutuk)
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

 

2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
4. Ünite: Güncel Dini Meseleler
Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm

2. DÖNEM YABANCI DİL KONULARI

12.5 Psychology – Psikoloji
12.6 Favors – İyilik
12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
12.9 Technology – Teknoloji
12.10 Manners – Davranış, TutumAçık Öğretim lise 2 Sınav Tarihleri Ne Zaman?


Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.


10 sinif türkçe Dersi Konuları Neler?


 • Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme) - İsim (Ad)
 • Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme) - Sıfat (Ön Ad)
 • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir (Adıl)
 • Destansı (Epik) Anlatım - Fiil (Eylem) - Fiilimsi (Eylemsi)
 • Emredici Anlatım - Yapıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
 • Öğretici Anlatım - Zarflar (Belirteçler)


edebiyat 2. Ünite Konuları Nelerdir?


 • Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı)
 • Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları
 • Sunu hazırlamanın temel ilkeleri.
 • İsim.
 • Yazım (İmlâ) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri.


10 sınıf türk Dili Ve Edebiyatı Dersinin Genel Amaçları Nelerdir?


1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak,

2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek,

3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek,


10 sınıfın konuları Nelerdir? (10 sınıf konuları)


İnternette 10. sınıf konuları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.


Döviz Çevirici

Popüler Aramalar
  En Popüler Haberler

  Yorum Yap

  Yazılan yorumlar hiçbir şekilde TRSondakika - Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

  Yorumlar

  Henüz yorum yapan yok! İlk yorumu siz yapın...
  Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak.

  trsondakika: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi. Son dakika haberleri ve en güncel haberler trsondakika'da.