3180
0

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Muharebeler ve Oluş Sıralaması

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Muharebeler ve Oluş Sıralaması Kurtuluş Savaşı; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması ile gerçek anlamda başlamış ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile resmi olarak sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Muharebeler ve Oluş Sıralaması
Yazar: Nil Karan

Yayınlanma: 29 Eylül 2022 15:24

Güncellenme: 6 Aralık 2023 19:17

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Muharebeler ve Oluş Sıralaması

Kurtuluş Savaşı; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması ile gerçek anlamda başlamış ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile resmi olarak sona ermiştir. Lakin bu tarihler arasında birçok önemli olay vuku bulmuştur. Bu haberimizde kronolojik sırası ile Kurtuluş Savaşı olaylarını derledik...

Kurtulus Savaşı Kronolojisi

Kurtuluş Savaşı olayları oluş sırası ile fiili başlama ve bitiş tarihleri arasında şöyledir:
 • 19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması,
 • 24 Mayıs 1919: Rauf Orbay'ın İstanbul'dan ayrılarak, Anadolu'ya geçmesi,
 • 25 Mayıs 1919: Atatürk'ün Havza'ya gelmesi,
 • 29 Mayıs 1919: Havza Genelgesi'nin yayımlanması,
 • 12 Haziran 1919: Atatürk'ün Amasya'ya gelmesi,
 • 21 Haziran 1919: Amasya Genelgesi'nin yayımlanması,
 • 28 Haziran 1919 Balıkesir Kongresi'nin toplanması,
 • 3 Temmuz 1919: Atatürk'ün Erzurum'a gelmesi,
 • 8 Temmuz 1919: Atatürk'ün, göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifa etmesi,
 • 23 Temmuz 1919: Erzurum Kongresi'nin başlaması,
 • 26 Temmuz 1919: İkinci Balıkesir Kongresi'nin toplanması,
 • 6 Ağustos 1919: Nazilli Kongresi'nin toplanması,
 • 7 Ağustos 1919: Erzurum Kongresi'nin bitmesi ve Atatürk'ün Heyeti Temsiliye'nin başkanlığına gelmesi,
 • 16 Ağustos 1919: Alaşehir Kongresi'nin toplanması,
 • 2 Eylül 1919: Atatürk'ün Sivas'a gelmesi,
 • 4 Eylül 1919: Sivas Kongresi'nin başlaması,
 • 11 Eylül 1919: Sivas Kongresi'nin bitmesi,
 • 14 Eylül 1919: İrade-i Milliye Gazetesi'nin Sivas'ta yayımlanmaya başlaması,
 • 16 Eylül 1919: Üçüncü Balıkesir Kongresi'nin toplanması,
 • 19 Eylül 1919: İkinci Nazilli Kongresi'nin toplanması,
 • 22 Eylül 1920: Sivas'ta Atatürk ile General Harbourd görüşmesi,
 • 30 Eylül 1919: Sadaretten Damat Ferit Paşa'nın istifa etmesi,
 • 20 Ekim 1919: Amasya Görüşmeleri'nin başlaması,
 • 22 Ekim 1919: Amasya görüşmelerinin bitmesi,
 • 7 Kasım 1919: Atatürk'ün Erzurum Milletvekili olması,
 • 19 Kasım 1919: Dördüncü Balıkesir Kongresi'nin toplanması,
 • 27 Aralık 1919: Atatürk ile Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi,
 • 12 Ocak 1920: Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması,
 • 28 Ocak 1920: Misak-ı Milli beyannamesinin kabul edilmesi,
 • 3 Mart 1920: Ali Rıza Paşa kabinesinin istifa etmesi
 • 8 Mart 1920: Salih Paşa kabinesinin kurulması
 • 10 Mart 1920: Beşinci Balıkesir Kongresi'nin toplanması,
 • 16 Mart 1920: İstanbul'un işgal edilmesi,
 • 31 Mart 1920: Lüleburgaz Kongresi'nin toplanması,
 • 6 Nisan 1920: Ankara'da Anadolu Ajansı'nın kurulması,
 • 11 Nisan 1920: Fransızların Urfa'yı terk etmesi,
 • 21 Nisan 1920: Atatürk'ün 23'ünde Meclisin açılacağını duyurması,
 • 23 Nisan 1920: Ankara'da TBMM'nin açılması,
 • 24 Nisan 1920: Atatürk'ün TBMM başkanı seçilmesi,
 • 29 Nisan 1920 TBMM'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi,
 • 23 Mayıs 1920: Fransa ile TBMM arasında 20 günlük ateşkes imzalanması,
 • 6 Haziran 1920: TBMM'nin doğu cephesi hazırlık emri vermesi,
 • 15 Haziran 1920: Doğu cephesi komutanlığına Kazım Karabekir'in atanması,
 • 24 - 25 Haziran 1920: Batı cephesi Ali Fuat Paşa'nın atanması,
 • 27 Haziran 1920: Adana Cephesi komutanı olarak Albay Selahattin Adil Bey'in atanması,
 • 20 Temmuz 1920: Yunan taarruzunun Doğu Trakya'da başlaması,
 • 10 Ağustos 1920: İtilaf Devletleri ile İstanbul Hükümeti arasında Sevr Anlaşması'nın imzalanması,
 • 11 Eylül 1920: TBMM'de Firariler hakkındaki Kanun'un kabul edilmesi,
 • 18 Eylül 1920: İstiklal Mahkemelerinin kurulması hakkında TBMM'de karar alınması,
 • 28 Eylül 1920: Doğu Cephesinde milli kuvvetlerin Ermenilere karşı taarruza geçmesi,
 • 31 Ekim 1920: Kazım Karabekir Paşa'nın orgeneral rütbesine yükselmesi,
 • 6 Kasım 1920: Ermenilerin ateşkes istemesi,
 • 8 Kasım 1920: Düzenli ordunun kurulması kararı,
 • 9 Kasım 1920: Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması batı kısmına İsmet Bey'in güney cephesine ise Refet Bey'in atanması,
 • 10 Kasım 1920: Düzenli ordunun kurulması,
 • 17 Kasım 1920: Ermenilerin ateşkes teklifini kabul etmesi,
 • 2 - 3 Aralık 1920: Ermenilerle Gümrü Antlaşması'nın imzalanması,
 • 27 Aralık 1920: Çerkez Ethem Ayaklanması'nın başlaması,
 • 11 Ocak 1921: Batı cephesinde Yunanlıların geri çekilme kararını uygulamaya başlamaları,
 • 20 Ocak 1921: TBMM'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi,
 • 23 Ocak 1921: Çerkez Ethem Ayaklanması'nın bastırılması,
 • 6 Şubat 1921: Londra Konferansı'na gitmek üzere heyetin ayrılması,
 • 8 Şubat 1921: Antep'in isminin TBMM tarafından "Gaziantep" e çevrilmesi,
 • 1 Mart 1921: İsmet İnönü'nün general rütbesine yükseltilmesi,
 • 12 Mart 1921: Londra Konferansı'nın bitmesi ile İtilaf Devletleri'nin barış önerisi,
 • 16 Mart 1921: Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması'nın imzalanması,
 • 10 Mayıs 1921: TBMM'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması,
 • 14 Eylül 1921: Genel seferberlik ilanı,
 • 19 Eylül 1921: Atatürk'e gazi unvanının verilmesi,
 • 13 Ekim 1921: Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması,
 • 20 Ekim 1921: Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması,
 • 31 Ekim 1921: Başkomutanlık süresinin 3 ay daha uzatılması,
 • 15 Kasım 1921: Rauf Bey'in TBMM'ne katılması,
 • 4 Şubat 1922: Başkomutanlık süresinin 3 ay daha uzatılması,
 • 10 Nisan 192:2 İtalya'da Cenova Konferansı'nın yapılması,
 • 6 Mayıs 1922: Başkomutanlık süresinin 3 ay daha uzatılması,
 • 20 Temmuz 1922 Başkomutanlık süresinin, süresiz olarak uzatılması,
 • 21 Temmuz 1922: Atatürk'ün cepheye gitmek üzere Ankara'dan ayrılması,
 • 6 Ağustos 1922: İsmet Paşa'nın ordusuna "Taarruza Hazırlık" emrini vermesi,
 • 26 Ağustos 1922: Sabah topçu ateşiyle Türk Büyük Taarruzu'nun başlaması,
 • 27 Ağustos 1922: Yunanlıların geri çekilmeye başlaması,
 • 30 Ağustos 1922: Yunan ordusunun yok edilmesi,
 • 31 Ağustos 1922: Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanılması,
 • 1 Eylül 1922: Atatürk'ün "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" sözünü söylemesi,
 • 3 Eylül 1922: Fevzi Çakmak'a Mareşal unvanı verilmesi, İsmet İnönü'nün korgeneral rütbesine yükselmesi,
 • 18 Eylül 1922: Batı Anadolu'nun Yunan Ordusundan tamamı ile arındırılması,
 • 3 Ekim 1922: Mudanya Konferansı'nın başlaması,
 • 11 Ekim 1922: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması,
 • 15 Ekim 1922: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi,
 • 27 Ekim 1922: TBMM Hükümetinin, Lozan Barış Konferansı'na çağrılması,
 • 1 Kasım 1922: Hilafet ve Saltanatın ayrıldığına dair TBMM kararı,
 • 4 Kasım 1922: İstanbul'da TBMM Hükümeti yönetiminin başladığının resmi olarak açıklanması,
 • 13 Kasım 1922: Vahdettin ve onunla birlikte 140 kişinin İngilizlere sığınması,
 • 17 Kasım 1922: Vahdettin'in Malta'ya kaçması,
 • 20 Kasım 1922: Lozan Konferansı'nın başlaması,
 • 24 Temmuz 1923: Lozan Konferansı'nın bitmesi ile Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması.
Bununla da ilgilenebilirsiniz:

İlber Ortaylı’dan AKP’ye Şok Sözler: “Edepsiz ve Küstah!”

Türkiye'yi Sosyal Medyadan Takip Edin!  TrSondakika resmi Facebook sayfasını takip etmek için tıklayın!   TrSondakika resmi Instagram hesabı için burayı tıklayın! TrSondakika resmi Twitter hesabını takip etmek için buraya tıklayın!  
Döviz Çevirici

Popüler Aramalar
  En Popüler Haberler

  Yorum Yap

  Yazılan yorumlar hiçbir şekilde TRSondakika - Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

  Yorumlar

  Henüz yorum yapan yok! İlk yorumu siz yapın...
  Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak.

  trsondakika: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi. Son dakika haberleri ve en güncel haberler trsondakika'da.